Karta Podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową jest tak zwaną preferencyjną formą opodatkowania. Te preferencje polegają przede wszystkim na uproszczonej formie prowadzenia dokumentacji oraz ewidencjonowaniu tylko przychodów z działalności. Przy karcie podatkowej podatek płacimy na podstawie wydanej decyzji lub tylko od osiągniętego przychodu, bez pomniejszania o ponoszone koszty działalności.

W zakresie Kart Podatkowych oferujemy:

1. sprawdzanie dokumentów w zakresie formalnym i rachunkowym,

2. bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT),

3. ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług,

4. przygotowanie zeznania podatkowego po zakończonym roku podatkowym,

5. konsultacje podatkowe i rachunkowe,

6. przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

7. przygotowanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników.

KONTAKT

P.H.U. Multipol Danuta Sobota
ul. Jana III Sobieskiego 2a/9
85-060 Bydgoszcz

 

Tel: +48 (52) 321 30 55
E-mail: biuro@multipol.net

NIP: 554-046-82-12

REGON: 090394440