Dodano 10.10.2017

Tak zwana konstytucja biznesu częściowo ma zacząć obowiązywać już od września bieżącego roku. Oznacza to, że szereg zmian może dotknąć działalności gospodarczej każdego z nas.

Czym właściwie jest Konstytucja Biznesu?


Pod pojęciem Konstytucja Biznesu należy rozumieć zestaw ustaw, których celem jest zmniejszenie stopnia biurokratyzacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Innymi słowy, ustawy te mają odformalizować reguły obowiązujące przedsiębiorców przy zakładaniu i prowadzeniu działalności.

Konstytucja biznesu – kogo dotyczy ? 

Konstytucja biznesu przede wszystkim ma mieć wpływ na działalność rolników. Oprócz zakładania i prowadzenia działalności rolniczej głównymi beneficjentami tych zmian mają być przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Główne zmiany

Najmniejsze firmy, których skala działalności jest niewielka, korzystają z dwóch udogodnień od 1 września 2017 roku. Dotyczą one:

  • uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji,
  • zwolnienia z opłacania składek ZUS.
  • zmiany w okresie zawieszenia działalności

Bez rejestracji działalność będą mogli prowadzić przedsiębiorcy osiągający przychody miesięczne w wysokości do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2018 roku będzie to więc kwota 1050 zł.

Zmiana ZUS-u będzie dla przedsiębiorców w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Później, jeśli zechcą oni kontynuować prowadzenie własnej firmy, będą mogli skorzystać z uprawnienia do tzw. małego ZUS-u w okresie kolejnych 2 lat działalności.

Od wprowadzenia w życie konstytucji biznesu przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność gospodarczą bez podawania terimnu(można przekroczyć dotychczasowy limit 24 miesięcy).

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe