Dodano 19.10.2017

6 Października 2017 roku minister finansów wydał interpretację ogólną związaną z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT) czynności wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co to oznacza dla mojej spółki?

Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił następującą interpretację pojęcia zarządzającego jako podatnika VAT. Jeśli spełnione są wszystkie trzy przedstawione niżej warunki, to zarządzającego nie jest uznawany za podatnika VAT. Jeśli którykolwiek z warunków (wystarczy jeden) nie będzie spełniony wtedy zarządzający jest uznawany za podatnika VAT.

Interpretacja dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów art. 15 ust. 1, 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich itp.),

  • w odniesieniu do których przychody są zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz
  • zawartych w związku z regulacjami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz
  • w zakresie uznania przedmiotowych czynności (usług) jako czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe