Dodano 24.10.2017

Udzielenie dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę lub niedzielę może nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy (np. 10 listopada 2017 r.), jak i po takim dniu (np. 13 listopada 2017 r.). Termin ten ustalany jest przez pracodawcę, choć pracownik ma prawo zasugerować pracodawcy najkorzystniejszy termin dla siebie.

Rozliczenie dnia wolnego 11 listopada 2017r

W 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w sobotę. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Z tego powodu pracownikowi za święto przypadające w sobotę, tj. w jego dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy zapewnić inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym, w którym to święto występuje. Pracownik musi mieć bowiem 1 dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i 1 dzień wolny z tytułu święta. Należy przy tym pamiętać, że taki dzień wolny MUSI zostać rozliczony w okresie rozliczeniowym. W naszym przykładzie będzie to oznaczało rozliczenie w listopadzie dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego pokrywającego się z miesiącem kalendarzowym.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku

Jeżeli pracodawca nie udzieli dnia wolnego w okresie rozliczeniowym, naruszy przepisy o czasie pracy. Nie zapewni bowiem pracownikom przeciętniego 5-dniowego tygodnia pracy. Naruszenie przepisów o czasie pracy oznacza wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co może się wiązać z karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto godziny pracy świadczone ponad obowiązujący wymiar w danym miesiącu zostaną zakwalifikowane jako praca w godzinach nadliczbowych.

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe