Dodano 7.11.2017

Od 27 października 2017 roku na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono 9 nowych, uproszczonych formularzy związanych z zasiłkami.

Nowe wydruki to:

  •     wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM (zamiast dotychczasowego ZAS-54),
  •     wniosek o zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski – nowy symbol ZUR (zastąpił ZUS-ZS-WUR-01),
  •     wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego – ZAS-23,
  •     oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat – ZAS-36,
  •     zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim – ZAS-15,
  •     zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUM (zastąpił dotychczasowy ZUS-ZS-ZUM-01),
  •     oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego – ZAS-26,
  •     oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka – ZAS-33,
  •     zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania – ZAS-9.

Wszystkie nowe druki znajdziesz Tu: Formularze lub w oddziale ZUS.

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe