Dodano 16.11.2017

Od 1 stycznia 2018 roku. Każdy podatnik będzie opłacał wszystkie składki ZUS na jeden predefiniowany numer konta bankowego. Numer ten został nadany każdemu przedsiebiorcy indywidualnie przez urząd. Ze względu na nową strukturę płatności zagrożone może być dobrowolne ubezpieczenie chorobowe podatnika. Sprawę indywidualnych numerów kont bankowych w ZUS poruszyliśmy we wcześniejszej informacji. Znajdziesz ją TU: indywidualne numery kont ZUS

Dlaczego grozi mi utrata ubezpieczenia chorobowego:

Podatnicy opłacający wszystkie składki na jeden rachunek ZUS spotkają się z zagrożeniem utraty dobrowolnego ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia w pełni zaległych składek za zeszłe okresy. Jest to spowodowane, tym że ZUS w pierwszej kolejności opłacał będzie ze składki na jednym rachunku inne świadczenia i opłaty. Niestety nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nawet przez jeden miesiąc powoduje utratę praw do świadczeń na rzecz ubezpieczonego. Oznacza to, że jeśli ZUS odliczy nam zaległe składki od nawet poprawnej wpłaty na dany miesiąc to możemy utracić prawo do świadczeń związanych z naszym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Jak zaradzić utracie dobrowolnego ubezpieczenia w ZUS?

Najprostszą metodą na zapewnienie sobie ciągłości ubezpieczenia chorobowego w ZUS jest upewnienie się co do opłacenia wszystkich należnych zaległych składek do ZUS.

Jak to zrobić?

Przed 1 Stycznia 2018 roku należy wystąpić do ZUS-u z pismem o niezaleganie ze składkami. Jeśli urząd potwierdzi, że saldo naszego konta w ZUS jest równe 0 lub wyższe. Wtedy mamy pewność, że nasze dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie przepadnie po mimo dodania systemu płatności na jedno konto.

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe