Dodano 28.12.2017

Od początku roku 2018 mają wejść w życie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców z po za UE/EOG na polskim rynku pracy.  Zmiany te będą dotyczyły przede wszystkim zatrudnienia sezonowego oraz pracy krótkoterminowej. 

Co się zmieni dla pracodawcy?

Zmienione zostaną przede wszystkim wzorce wniosków i dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników z po za UE/EOG. Oprócz samych wniosków nastąpi zmiana w wysokości opłat za rozpatrzenie tej dokumentacji. Nastąpi również zmiana podklas działalności w zakresie, których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową. Nastąpi również aktualizacja państw, które zostaną objęte ułatwieniami w zakresie wydawania zezwoleń na pracę krótkoterminową i sezonową.

Do kiedy zgłaszać pracownika na starych zasadach?

Pracownik może zostać zgłoszony do pracy sezonowej na starych zasadach do końca grudnia roku 2017. Od 1 stycznia 2018 będzie obowiązywało nowe prawo i z tym związane nowe wnioski.

Od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku praca niesezonowa (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) będzie mogła być nierejestrowana jak dotychczas tylko dla cudzoziemców z 6 państw (Armenii, Białorusi, Mołdawi, Ukrainy, Rosji oraz Gruzji). Ma to ograniczyć ilość wniosków składanych na rzecz danego pracownika i nie wymuszać corocznego składania tych dokumentów do urzędu. 

Oprócz prac nie sezonowych, będzie oczywiście możliwość wnioskowania o pozwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Ten wymóg dotyczy obywateli wszystkich państw trzecich. Rolę administratora będą nadal prowadziły tutaj PUP (Powiatowe Urzędy Pracy).

Regulacje prawne wprowadza rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe