Dodano 18.3.2018

Od 1 lipca 2018 roku wszystkie banki muszą uruchomić dla swoich klientów tak zwane rachunki VAT. Te rachunki są nierozerwalnie połączone z nowym mechanizmem podzielonej płatności, który został uchwalony zeszłoroczną ustawą. Rachunek ten będzie służył do opłacania VAT-u za faktury zakupu.

Jak ma działać split payment?

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą mogli opłacać swoje faktury(płatne przelewem) na dwa sposoby. Pierwszy sposób tradycyjny, pozostanie niezmienny względem dzisiejszego mechanizmu płacenia przelewów. Druga metoda ma polegać na opłacaniu przelewu poprzez rozdzielenie płatności na kwotę netto i vat i opłaceniu jej z dwóch różnych rachunków bankowych. Ten mechanizm będzie polegał na wpisywaniu w okienku/wydruku przelewu kwoty brutto i automatycznym wyliczeniem przez portal banku kwoty do zapłaty z rachunku vat(do wyskości kwoty podatku). Dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorcy będą przede wszystkim mogli oddzielić podatek vat od swojej sprzedaży co może im uprościć „oszczędzanie pieniędzy do 25”. 

Wady split payment

Niestety z tym mechanizmem może wiązać się mrożenie środków, czyli dotychczas pozyskiwana płynność finansowa, która została wygenerowana poprzez wykorzystywanie podatku VAT będzie coraz bardziej ograniczona. Ponieważ z rachunku VAT nie będzie można wypłacić pieniędzy na bieżącą działalność firmy. Pomimo bycia właścicielem rachunku bankowego, firma może tylko złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wypłatę środków lub przeniesienie na inny rachunek VAT. (niestety nie jest jasno powiedziane czy czas oczekiwania na odpowiedź naczelnika urzędu w sprawie wypłaty środków jest sumowana z czasem zwrotu podatku czy czasy te się pokrywają).

Jeśli mają państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

Kontakt Biuro Rachunkowe