• Pn - Pt : 08:00 - 16:00
  • (52) 321 30 55

Kadry i Płace

Popularnie określenie „Kadry i Płace” oznacza w uproszczeniu wszystkie czynności związane z rozliczaniem pracowników zatrudnionych w firmie. 

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

1. przygotowanie comiesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

2. obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę oraz przygotowanie przelewów obliczonych zaliczek,

3. wyliczanie comiesięcznych składek ZUS, sporządzanie stosownych deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie przelewów na poczet tych składek,

4. sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

         a) zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

         b) kart wynagrodzeń pracowników w postaci wydruków komputerowych,

         c) informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz uzyskanych przez pracowników dochodach,

         d) zestawienia rocznego podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika PIT-40,

5. kalkulacje wynagrodzeń pracowników,

6. prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych,

7. sporządzanie deklaracji w sprawach związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników.