• Pn - Pt : 08:00 - 16:00
  • (52) 321 30 55

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych przy zastosowaniu uproszczenia tzn. w systemie księgowości pojedynczej. Księga ta polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży kosztów poniesionych przy zakupach towarów lub materiałów i wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

W zakresie Księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

1. weryfikacje dokumentów w zakresie formalnym i rachunkowym,

2. ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych w celach podatkowych,

3. prowadzenie ewidencji: majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencjonowanie przebiegu pojazdów tzw. kilometrówek,

4. obliczanie zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług min.(VAT-7 lub VAT-7D, a także informacji podsumowujących VAT-UE),

5. sporządzanie zeznań podatkowych po zakończonym roku obrotowym,

6. szeroko rozumianie konsultacje podatkowe i rachunkowe,

7. przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, które podlegają tym obowiązkom,

8. przygotowanie list płac, rachunków do umów o dzieło i zleceń oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników.