• Pn - Pt : 08:00 - 16:00
  • (52) 321 30 55

Księgi handlowe

Księgi handlowe to pełny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości.  Podstawą prowadzenia tzw. pełnej księgowości są dowody księgowe. Taka ewidencja służy do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w dowolnym okresie czasu. Księgi handlowe prowadzone są, gdy podmiot gospodarczy stosuje zasady pełnej księgowości, określane odpowiednimi ustawami.

W zakresie Ksiąg handlowych oferujemy:

1. prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o Rachunkowości, czyli na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez nasze biuro rachunkowe w oparciu o dodatkowe ewidencje,

2. opracowanie zakładowego planu kont w oparciu o potrzeby klienta,

3. opracowanie polityki rachunkowości,

4. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

5. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT,

6. rozliczanie operacji bankowych na rachunkach złotówkowych,

7. kompleksowa obsługa podatników VAT, obejmująca między innymi prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie odpowiednich deklaracji między innymi VAT-7, VAT-7D, VAT-UE,

8. wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie odpowiednich deklaracji,

9. zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z zamykaniem księgi.