• Pn - Pt : 08:00 - 16:00
  • (52) 321 30 55

Ryczałt Ewidencjonowany

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest, tak zwaną preferencyjną formą opodatkowania. Te preferencje polegają przede wszystkim na uproszczonej formie prowadzenia dokumentacji oraz na nieujmowaniu strony kosztowej. Podatek płacimy na podstawie wydanej decyzji lub od osiągniętego przychodu, bez pomniejszania o ponoszone koszty działalności.

W zakresie Ryczałtu Ewidencjonowanego oferujemy:

1. sprawdzanie dokumentów w zakresie formalnym i rachunkowym,

2. bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT),

3. ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług,

4. przygotowanie zeznania podatkowego po zakończonym roku podatkowym,

5. konsultacje podatkowe i rachunkowe,

6. przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

7. przygotowanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników.