• Pn - Pt : 08:00 - 16:00
  • (52) 321 30 55

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu reasekuracyjnego tworzonego ze składek płaconych przez jednostki tworzące fundusz (ubezpieczeni).

Oferujemy ubezpieczenia:

Komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco (AC), assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie utraty zniżek w OC lub AC,  ubezpieczenie bagażu, również pakiety dla młodych kierowców.

Przedsiębiorstw

Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, gastronomii oraz zakładu kosmetycznego), ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia pracowników (w tym służby zdrowia, architektów, rolników, nauczycieli i wychowawców)

Majątkowe

Ubezpieczenia mieszkań, domów, również w budowie, domów letniskowych, nagrobków,  ogrodzeń, piwnic, garażów, altanek,  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

Życiowe i wypadkowe

Ubezpieczenia na życie, na życie pod kredyt, wypadkowe (NNW), ubezpieczenia grupowe, pracownicze ubezpieczenia grupowe.

Turystyczne

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu,  ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa.

Zdrowotne